Polityka prywatności dotycząca kontaktów indywidualnych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazywane nam w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym.Dane te są przekazywane nam poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego, pozostawienia prośby o kontakt telefoniczny czy też skierowania zapytania za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji.Dane te są przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego, ewentualnej archiwizacji korespondencji. Szczegóły znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest A&M Consultants Marcin Zachwieja, ul. Krakowska 173, 02-180 Warszawa, NIP: 697-212-61-92, e-mail: ado@sprzeglo.com.pl,

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:
 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

W związku z kontaktem z nami, może dochodzić do powierzenia przetwarzania Twoich danych następującym podmiotom:
 1. H88 S.A., ul. F. Roosevelta 22, 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych zawartych w korespondencji e-mail na serwerze skrzynki pocztowej,
 2. CallPage sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa – w celu korzystania z systemu wspierającego proces kontaktu z nami, w ramach którego mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe,
 3. Claude ICT Poland Sp. z o.o., ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice – w celu korzystania z centrali telefonicznej VOIP, w ramach której przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli kontaktujesz z nami telefonicznie.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.Uprawnienia związane z przetwarzaniemW związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać nam szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub wyrażonej zgody. Możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
W celu wykonania swoich praw skieruj swoje żądanie pod adres e-mail ado@sprzeglo.com.pl . Pamiętaj proszę, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli Cię odpowiednio zidentyfikować – czyli potwierdzić, że Ty to Ty.

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem nawiązania z nami kontaktu.