DZIŚ TWOJE ZAMÓWIENIA TANIEJ

1

1

:

1

1

:

1

1

Z KODEM: RABAT30

-30zł

Zadzwoń (22) 251 23 27

4.98/5 (oceny: 784)

Sprzeglo.com.pl

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
Razem

Przejdź do koszyka

Wyszukaj auto

Regulamin Sprzeglo.com.plRegulamin sklepu Sprzeglo.com.pl
(obowiązujący od 15.02.2021 r.)

Prosimy o zapoznanie się z treścią tego Regulaminu. W przypadku braku zgody na jego postanowienia prosimy o nieskładanie nam zamówień. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że zgadzają się Państwo na wszystkie jego postanowienia.

KONTAKT Z NAMI

MAIL: info@sprzeglo.com.pl,

TEL: 22 251 23 27 w godz. 8:00 – 18:00 w dni robocze,

Adres: Aleja Krakowska 173, 02-180 Warszawa.


§1 Postanowienia wstępne

1. Nasz sklep internetowy (dalej nazywany Sklepem) prowadzi sprzedaż detaliczną części samochodowych za pośrednictwem Internetu pod adresem www.sprzeglo.com.pl, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej nazywanym Regulaminem).

2. Sklep internetowy Sprzeglo.com.pl, działający pod adresem www.sprzeglo.com.pl, prowadzony jest przez spółkę GRUPA AUTONEO SP. Z O.O. , z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 173, 02-180 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000913723, nr NIP: 521-363-56-53, nr REGON: 146268710, z kapitałem zakładowym 100.000 PLN opłaconym w całości, dalej jako Sprzedający lub Usługodawca.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, który jest integralną częścią każdej zawartej z nami umowy.

4. Postanowienia Regulaminu stosuje się zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

5. W przypadku podmiotów uprawnionych do ochrony przysługującej konsumentom, stosuje się do nich przepisy właściwe dla konsumentów.

6. Naszym Klientem może być każdy podmiot prawa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności tylko osoby pełnoletnie.

7. Terminy oznaczone w dniach liczone są w dniach kalendarzowych, chyba że postanowiono inaczej.


§2 Zakładanie Konta w Sklepie oraz logowanie

1. Rejestracja konta w naszym Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Kupującego. Posiadanie konta nie jest warunkiem robienia zakupów w naszym Sklepie, ale ułatwia składanie wielokrotnych zamówień i śledzenie przesyłek.

2. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.

3. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 3. Numer telefonu.

4. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca lub inny niż Konsument podmiot, do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

 1. Nazwę firmy,
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 5. Numer telefonu.

6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Usługobiorcy i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

7. Logowanie się na Konto Kupującego następuje poprzez podanie adresu e-mail i hasła.

8. Sprzedawca nie zarejestruje Konta, jeśli podane dane są fałszywe, niekompletne, nieaktualne lub nie należą do tego Użytkownika albo gdy Użytkownikowi wcześniej zablokowano lub usunięto wbrew jego woli konto.

9. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania powodu żądać usunięcia swojego konta. Konto zostaje usunięte niezwłocznie, o czym Sprzedawca powiadomi w drodze mailowej.

10. Sprzedawca może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, w przypadku:

 1. Gdy Użytkownik naraził Sprzedawcę na szkodę;
 2. Gdy Użytkownik swoim zachowaniem naruszył prawo powszechnie obowiązujące lub Regulamin;
 3. Gdy blokada konta wynika z obowiązku prawnego.

11. Blokada konta następuje na czas uzasadniony przyczyną blokady. O blokadzie konta Sprzedawca informuje Użytkownika.

12. Blokada lub usunięcie konta nie mają wpływu na zawarte ze Sprzedawcą przez Użytkownika umowy.

§3 Oferty w Sklepie

1. Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian w treści wystawionych w Sklepie ofert, ich anulowania lub dodawania nowych ofert, jak też dodawania, zmian oraz anulowania promocji na te oferty (chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej).

2. Państwa zamówienia są realizowane na podstawie treści oferty, która obowiązywała w chwili potwierdzenia zamówienia.

3. Zdjęcia Towarów zamieszczone w ofertach obrazują typowy, abstrakcyjny wygląd Towarów, co ma na celu umożliwienie Państwu wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o ich parametrach i wyglądzie.§4 Składanie zamówień

1. Zamówienia w naszym Sklepie można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Do momentu złożenia zamówienia możesz dowolnie modyfikować swoje zamówienie.

3. Złożenie zamówienia skutkuje zawarciem z nami umowy na warunkach zamówienia oraz Regulaminu i wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

4. Jeśli pomylisz się w treści zamówienia obiecujemy ułatwić jej zmianę. Jednakże zastrzegamy możliwość żądania wykonania umowy zgodnie z pierwotnie złożonym zamówieniem.

5. W przypadku wątpliwości co do zamiaru dokonania zakupu albo wiarygodności danych podanych przez Ciebie podejmiemy z Tobą próbę kontaktu. W przypadku braku kontaktu w ciągu trzech dni od pierwszej próby nie wyślemy towaru za pobraniem, o czym poinformujemy Cię podając inny sposób dokonania płatności.

6. Złożenie zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu następuje po kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Kupującemu przez Sklep.

7. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument potwierdzi zawarcie umowy przez kliknięcie w link potwierdzający zawarty w mailu przysłanym przez Sklep.

8. Towary nie będące w stałej ofercie Sprzedawcy, a zamawiane na indywidualne życzenie Kupującego nie będącego Konsumentem, nie mogą zostać zwrócone ani nie przysługuje im prawo odstąpienia od umowy. Zapis ten nie dotyczy Konsumentów.

9. W przypadku braku zamówionego towaru niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Wówczas możesz:

 1. anulować zamówienie i zażądać zwrotu wpłaconych środków,
 2. przyjąć zaoferowany przez nas zamienny towar,
 3. zgodzić się na przedłużenie terminu dostawy o czas konieczny do sprowadzenia brakującego towaru.

10. W przypadku braku kontaktu z Tobą w ciągu pięciu dni od poinformowania Cię o braku towaru, przyjmiemy, że anulowałeś transakcję i zwrócimy Ci wpłacone pieniądze


§5 Płatności oraz koszty dostawy

1. Przed złożeniem zamówienia będziesz poinformowany o łącznych kosztach zamówienia.

2. Dokonujesz wiążącego wyboru płatności i sposobu dostawy towaru podczas składania zamówienia, spośród dostępnych możliwości.

3. Masz do wyboru następujące formy płatności:

 1. za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
 2. przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Kupującego - zapłata powinna nastąpić w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku naruszenia tego terminu realizacja zamówienia zostaje wstrzymana, a Ty zostaniesz wezwany do dokonania płatności w dodatkowym terminie, zaś jego naruszenie będzie uprawniało nas do odstąpienia od umowy.
 3. płatności za pomocą Przelewy24.pl (szybkie przelewy z automatyczną obsługą do 148 banków oraz karty kredytowe VISA, MasterCard) - zapłata powinna nastąpić w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,

4. Ceny towarów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są podane w złotych.

5. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy przesyłek określone są w cenniku dostaw (Koszty dostawy).

6. Koszty dostawy towaru ponosi Klient w całości, chyba że w opisie produktu podano inaczej. Na łączną cenę zamówienia składa się cena towaru oraz koszty jego dostawy.

7. W przypadku odbioru osobistego nie ponosisz kosztów dostawy towaru.

8. W przypadku zamówienia towarów dostępnych tylko na indywidualne zamówienie Kupującego, przystąpimy do realizacji takiego zamówienia jedynie po jego opłaceniu z góry.

9. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem masz obowiązek pokrycia kosztów z tego wynikłych, które zostaną na nas nałożone przez przewoźnika. Wyślemy Ci ponownie towar na Twoje żądanie dopiero wówczas, gdy pokryjesz z góry całkowite koszty wysyłki transakcji.

10. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.§6 Dostawa towaru

1. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

2. Termin nadania przez nas przesyłki podany jest w opisie produktu. Termin ten liczony jest w dniach roboczych, od momentu otrzymania wpłaty albo złożenia skutecznego zamówienia dostawy za pobraniem.

3. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

4. Zobowiązujemy się do tego, aby wysyłany towar był odpowiednio zabezpieczony oraz aby jego nadanie nastąpiło w terminie. W przypadku opóźnienia zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany. Wówczas masz prawo wyznaczyć nam dodatkowy termin nadania, taki sam co pierwotny, pod rygorem odstąpienia od umowy.

5. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi przechodzą na klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

6. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką.

7. O fakcie nadania towaru będziesz powiadomiony mailowo.

8. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.

9. Istnieje również możliwość osobistego odbioru towaru w sklepie Sprzeglo.com.pl przy Aleja Krakowska 173, 02-180 Warszawa.

10. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§7 Uszkodzenie przesyłki przez kuriera

1. W chwili dostarczenia przesyłki powinieneś sprawdzić stan jej opakowania pod kątem uszkodzeń lub braków, zaś w ciągu 7 dni od jej otrzymania jej powinieneś sprawdzić zawartość przesyłki pod kątem uszkodzeń i braków niedających się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.

2. W przypadku stwierdzenia jawnego, zewnętrznego uszkodzenia lub braku przesyłki prosimy o jej nieodbieranie. Masz wówczas prawo żądania od kuriera sporządzenia protokołu reklamacyjnego (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierającego opis uszkodzenia. Masz prawo zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu oraz prawo otrzymać bezpłatny egzemplarz sporządzonego protokołu. Reklamowany towar należy zwrócić Kurierowi, zwrot jest bezpłatny. O zaistniałej sytuacji prosimy nas niezwłocznie poinformować.

3. W przypadku stwierdzenia po odbiorze w przesyłce uszkodzeń niedających się dostrzec przy odbiorze, powinieneś powiadomić nas o tym fakcie w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

4. Informujemy, że zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo przewozowe naruszenie powyższych obowiązków może powodować wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki względem firmy kurierskiej.


§8 Reklamacje

1. Zobowiązujemy się do tego, że otrzymasz od nas towar wolny od wad.

2. Jeżeli w ciągu dwóch lat od otrzymania towaru stwierdzisz, że posiada on wadę fizyczną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, możesz złożyć nam reklamację w formie listownej albo mailowej oraz telefonicznej.

3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: reklamacje@sprzeglo.com.pl, telefonicznie pod nr telefonu: 22 251 23 27 lub przesyłką pocztową na adres siedziby właściciela Sklepu (zakładka: „KONTAKT Z NAMI”).

4. Reklamacja powinna zawierać:

 1. Twoje dane - imię, nazwisko, adres, telefon, mail;
 2. dane towaru,
 3. dowód jego zakupu,
 4. okoliczności powstania wady,
 5. opis wady oraz jej zdjęcie/a,
 6. preferowany sposób załatwienia reklamacji: naprawa wady/wymiana towaru na nowy/obniżenie ceny towaru/zwrot pieniędzy.

5. Do zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o dołączenie dowolnego dowodu zakupu towaru w naszym sklepie (np. paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie przelewu etc).

6. W przypadku braku w treści reklamacji, uniemożliwiającego jej rozpatrzenie, wezwiemy do jego uzupełnienia.

7. W celu weryfikacji zgłoszonej wady, na naszą prośbę, należy odesłać na adres naszej firmy („Kontakt z nami”) reklamowany towar wraz z reklamacją, chyba że będzie się to wiązało z nadmiernymi trudnościami.

8. Odpowiemy na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania (jeśli o to prosiliśmy, wraz z towarem), w taki sam sposób, w jaki została złożona.

9. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie właściwych przepisów kodeksu cywilnego. Nasza odpowiedź zawiera uzasadnienie.

10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji odeślemy reklamowany towar.

11. Wobec Użytkowników niemających statusu konsumenta odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest całkowicie wyłączona. Nie narusza to praw z gwarancji udzielonej przez producenta towaru.

12. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

 1. imię i nazwisko,
 2. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwości treści komunikatu o błędzie,
 3. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy.


§9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Niniejszy paragraf stosuje się wobec konsumentów oraz innych uprawnionych podmiotów na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

2. Masz prawo zrezygnowania z zakupionego u nas towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu (poza kosztami odesłania nam zwracanego towaru), w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Można skorzystać z tego prawa także przed otrzymaniem towaru.

3. Możesz przetestować otrzymany towar w zakresie koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Towar można przetestować z zachowaniem prawa do odstąpienia tylko w takim zakresie, jak w sklepie stacjonarnym, tj. można go wypakować, oglądnąć, ale nie wolno go zamontować lub użyć, nawet jednokrotnie. Prosimy pamiętać, że towar, z którego chcesz zrezygnować, powinien znajdować się w stanie nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. nie noszącym śladów używania, kompletnym (dotyczy to także akcesoriów, opakowań i dokumentacji) oraz nieuszkodzonym.

4. W celu odstąpienia od umowy powinieneś złożyć nam w terminie oświadczenie o odstąpieniu wraz z podaniem Twoich danych kontaktowych oraz danych towaru, z którego rezygnujesz. Dla ułatwienia można podać także swój numer konta bankowego.

5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta: LINK

6. Oświadczenie o odstąpieniu możesz nam przekazać w dowolny sposób (zobacz: „Kontakt z nami”). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie nam oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Potwierdzimy niezwłocznie otrzymanie od oświadczenia o odstąpieniu w ten sam sposób, w jaki zostało ono złożone.

7. W przypadku odstąpienia od umowy prosimy o niezwłoczne odesłanie nam towaru wraz z opakowaniem i dokumentacją oraz dowodem zakupu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia wysłania nam oświadczenia o odstąpieniu.

8. Wysyłając przesyłkę prosimy odpowiednio ją zabezpieczyć przed jej uszkodzeniem w transporcie. Zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta ponosisz koszty zwrotu towaru, z którego zrezygnowałeś, według cennika operatora pocztowego lub innego przewoźnika.

9. Zwrócimy Ci wpłaconą cenę towaru wraz z opłaconymi kosztami jego dostawy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru albo dowodu jego odesłania, na wskazany rachunek bankowy.

10. Jeżeli jednak stwierdzimy, że zwrócony towar znajduje się stanie gorszym, niż wymaga tego ustawa o Prawach konsumenta, dokonamy potrącenia należnego nam odszkodowania z przysługującym Ci zwrotem ceny towaru wraz z kosztami jego dostawy. Na żądanie przedstawimy dowody stwierdzonych uszkodzeń towaru.

11. Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, a także w pozostałych przypadkach, o których w mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


§10 Prawo do zwrotu towaru w ciągu 30 dni

 1. Każdy Kupujący może nam bez podania przyczyny zwrócić towar w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia mu przesyłki, jeżeli:
  1. Zostanie nam w dowolnej formie przesłane oświadczenie o zwrocie towaru w powyższym terminie;
  2. Towar zostanie nam zwrócony wraz z dowodem zakupu;
  3. Towar nie został zamontowany ani nie wystąpiła próba jego montażu;
  4. Towar zostanie zwrócony w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu - przez co rozumie się brak jakichkolwiek uszkodzeń niezwiązanych z koniecznym otwarciem opakowania.
 2. Spełnienie wszystkich powyższych warunków zobowiązuje nas do niezwłocznego oddania pieniędzy za zwrócony towar.
 3. Brak spełnienia powyższych warunków uniemożliwia skorzystanie z prawa do zwrotu towaru.
 4. Prawo, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie narusza konsumenckiego prawa do odstąpienia do umowy.

§11 Informacje na temat usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, jak też w celu składania nam reklamacji lub podejmowania kontaktu z nami w pozostałych sprawach.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest nieodpłatna oraz jest zawierana jest na czas nieokreślony.

3. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:

 1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
 2. Włączoną obsługę Java Script,
 3. Aktywny adres e-mail.

4. Informujemy, że umieszczanie przez Państwa w naszym Sklepie informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

5. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do Konta Kupującego oraz jego usunięciem.

7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 1. Usługobiorca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Kupującego w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności w Sklepie,
 2. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
 3. działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 4. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 5. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Kupującego,
 6. Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w inny sposób dostarcza treści bezprawne,
 7. Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 8. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

8. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa powyżej należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Kupującego adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Kupującego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Kupującego.

10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

11. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.


§12 Pozostałe postanowienia

 1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności: LINK
 2. W przypadku korzystania z praw przysługujących z gwarancji producenta towaru, ich realizacja następuje według zasad określonych w karcie gwarancyjnej.
 3. W kontaktach z Tobą nasza firma korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, takich jak poczta elektroniczna oraz telefon.
 4. Umowy zawierane są z Tobą w języku polskim.
 5. Informujemy, że konsumenci posiadają następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów z naszą firmą:
  1. wniosek o polubowne rozstrzygnięcie sporu do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  2. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (informacje na stronie: www.spsk.wiih.org.pl),
  3. Skorzystanie z internetowej platformy ODR - systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (strona ec.europa.eu/consumers/odr),
  4. pomoc mediacyjna właściwego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Porady udzielane są także mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem 801 440 220.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Nie świadczymy usług posprzedażnych.
 8. Zdjęcia towarów są objęte ochroną prawną. Zakazane jest ich nieodpłatne używanie w celach komercyjnych. Ich wykorzystanie w sieci Internet przez inny podmiot niż Sprzedawca w celach komercyjnych jest złożeniem Sprzedawcy nieodwołalnej oferty udzielenia niewyłącznej licencji na jednorazowe wykorzystanie jednej grafiki za zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto (pięćset złotych) wraz z dodatkowym prawem do wszelkich korzyści, uzyskanych z wykorzystaniem tej grafiki. Sprzedawca ma prawo przyjąć taką ofertę w ciągu 24 miesięcy od dnia powzięcia informacji o wykorzystaniu jego grafiki przed podmiot trzeci.
 9. Zastrzegamy prawo do zawieszenia funkcjonalności Sklepu z powodów technicznych (awarie, przerwy techniczne, ulepszenia, aktualizacje), na czas niezbędnej ich obsługi. W przypadku planowanej przerwy technicznej powiadomimy o niej z odpowiednim wyprzedzeniem. Przerwy techniczne nie naruszają zawartych z nami umów.
 10. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu, jeśli konieczność zmiany wynika z nowelizacji prawa powszechnie obowiązującego, potrzeby dostosowania Regulaminu do obowiązującego prawa lub zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek wyłącznie na przyszłość.
 11. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 12. Regulamin w poprzednich wersjach udostępniamy poniżej w formacie PDF (link).
 13. Regulamin obowiązuje od 15/02/2021 r.


Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca do 14.02.2021 r --> KLIKNIJ TUTAJ

Obecna wersja regulaminu obowiązująca od 15.02.2021 r w formie PDF --> KLIKNIJ TUTAJ

 


cert-image
logo

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę części dedykowaną numerowi VIN Twojego auta? Podaj poniższe dane!

RODZAJ CZĘŚCI*
koło dwumasowe
zestaw sprzęgła
sprzęgło sportowe
tarcza sprzęgła
docisk
łożysko oporowe
wysprzęglik centralny
pompa sprzęgła
siłownik sprzęgła
śruby montażowe

(Opcjonalnie) Jeśli chcesz żebyśmy do Ciebie zadzwonili podaj numer telefonu

(Opcjonalnie) Zamiast numeru VIN załącz zdjęcie dowodu rejestracyjnego:

Wyrażam zgodę na jednorazowe przedstawienie oferty oraz akceptuję politykę prywatności.

Dziękujemy za przesłanie zapytania o ofertę.

Odpowiedzi udzielimy w ciągu 24 godzin po otrzymaniu e-maila.

Zapytaj o produkt

W przypadku pytań o dopasowanie części prosimy podać dane pojazdu: marka, model, silnik oraz nr VIN

* Pole wymagane

Pomyślnie dołączyłeś do programu.